مجله کودک 295 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 16

یکشنبه 14 مرداد فرمان مشروطیت در 14 مرداد سال 1285 هجری شمسی ، مظفر الدین شاه قاجار مجبور شد در برابر خواست ملت فرمان تأسیس مجلس شورای را بدهد . این فرمان به فرمان مشروطیت معروف است . یرا ظاهرا قرار بود . قدرت استبدادی شاه از بین برود و دارالشورا یا همان مجلس قدرت شاه را کنترل کند . اما انقلاب مشروطیبت که به بهای خون هی زیادی برپا شده بود از مسیر درست خود خارج شد . روحانیت که نیروی اصلی در پایه ریزی و ادامه ی انقلاب مشروطیت بود تپبا توطئه ونیرنگ کنار گذاشته شدند . هجوم سنگین دولت مردان غیربزده بهمبانی اسلامی ، سبب اعتراض مراجعی چون آیت الله آخوند خراسانی ، آیت الله مازندرانی وسایر علما شد . ترور ایت الله بهبهانی از رهبران نهضت در خانه اش که علت آن دخالت این روحاین در سیاست . مانع تراشی برای غرب گراها واصرار بر نظارت 5 فقیه در مصوبات مجلس بود از دیگر کارهایی بود که نهضت را به شکست انجامید . درنهایت و پس از ماجراهای بسیار نهضت مشروطیت به کودتای رضاخان ختم شد واستبداد و حشتناک تر از استبداد قاجار آغاز شد . یکی از هنرهای اسکیموها ، تزیین ابزار مختلفی است که آن ها در زندگی استفاده می کنند آن ها اغلب وسایل شکار خود را با نقش و نگارهایی تزیین می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 16