مجله کودک 295 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 27

اجّی مجّی یه روزی نمی بینه باباشو می ره روی پشت بام پر بده کفتراشو باباش می آد روی بام یواش یه ورد می خونه اجّی مجّی سنگ می شه رو پشت بام می مونه مامان می ره روی بام سنگه رو ناز می کنه طلسم شو با بوسه می شکنه باز می کنه (ادامه دارد) E مثل Farm animal (حیوانات مزرعه) : شیر ، گوشت ، تخم مرغ ، پشم و پوست و . . . از موادی هستند که انسان حدود نه هزار سال است ازحیوانات اهلی شده امزارع بهدست می آورد . بدون حیوانات مزرعه ، بخش مهمی از زندگی انسان دچار مشکل جدی می شود . گوسفند ، گوشت و پشم آن قرنهاست که به مصرف انسان می رسد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 27