مجله کودک 295 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول ویژه این شماره ، نام یکی از شاعران ایرانی است شما باید حروف کلمه هایی را که در متن مربوط به این شاعر زیر آن ها خط کشیده شده ، درجدول پیدا کنید و روی آن ها خط بکشید . این حروف به ترتیب از راست به چپ یا چپ به راست ، بالابه پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفته اند ، بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده ، به ترتیب ، رمز جدول را به دست می آورید . اما 2 نکته را فراموش نکنید : 1- فقط کلمه هایی را که در جدول پیدا کنید که زیرشان خط کشیده شده است . 2- حروف این کلمه ها ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشند . "وی درسال 260 ه - ق در یکی از روستاهای سمرقند به دنیا آمد . او که شاعری نابینا بود در دربار "نصربن احمد سامانی" خدمت می کرد وی طبعی موزون وآوازی دلنشین داشت . اهمیت وی در شعر پارسی به حدی است که او را استاد شاعران و پدر شعر فارسی می دانند . او کتاب "کلیله و دمنه" رابه صورت نظم درآورد . درانواع شعر از جمله غزل ، قصیده ، قطعه و رباعی استاد بوده است . از اوقصاید عالی ومحکم و اشعار حکیمانه به یادگار مانده است . وی در سال 329 ه - ق ازدنیا رفت ." پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید حتما روی پاکت نامه بنویسید : "پاسخ مسابقه ی جدول ویژه شماره ی 294" یادتان باشد نام و نام خانوادگی ونشانی پستی خود را به طور کامل و خوانا بنویسید . یکی از اولین حیواناتی که توسط انسان اهلی شد و از شیر ، پشم و گوشت آن استفاده گردید ، "بز" نام دارد . امروزه بیش از 500 میلیون راس بز در سراسر جهان وجود دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 31