مجله کودک 295 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 35

- هوم ، پس تو خرگوشی ! خوب خرگوش ، تومی توانی به تندی من بدوی ؟ خرگوش اخمهایش را در هم کشید : گوشهایش را راست کرد و گفت : "البته که می توانم ! مگر نمی دانی من خیلی تند می دوم ؟" اسب کوچولو گفت : "پس بیا با هم مسابقه بدهیم ." - باشد ، فکر خیلی خوبی است ! اسب کوچولو و خرگوش ، مثل یک تکه ابر ویک گلوله پنبه که باد دنبالشان کرده باشد ، پا به پای هم می دویدند ، هر جا می رفتند ، خورشید هم بالای سرشان بود و سوزنهایش را به تنشان فرو می کرد تا تند تر بدوند . اسب کوچولو خیس عرق شده بود . خرگوش هم از نفس افتاده بود؛ اما هنوز هیچ کدامشان برنده نشده بودند . . . ماجرای اسب و خرگوش ، بازی ها و دوستی آن دو هنوز ادامه دارد . می توانید ادامه ی قصه را در کتاب که به بهای 150 تومان منتشر شده دنبال کنید . بااختراع ماشین بخار ، رفته رفته از این اختراع برای توسعه کشاورزی هم استفاده شد . استفاده ازماشین در کشاورزی "مکانیزاسیون" نام دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 35