مجله کودک 302 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) حلول ماه ضیافت خدا ، ماه مبارک رمضان ، مبارک ! شرح روی جلد بازی شباهت روی جلد تعدادزیادی پاک کن و تراش می بینید . بعضی از آنها با هم شبیه اند . قلم بردارید وپاک کن ها و تراش های شبیه هم را پیدا کنید . * مدیر مسئول : مهدی ارگانی * سردبیران : افشین علاء - سیامک سرمدی * مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی * تصویرگر : محمد حسین صلواتیان * مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء * عکس : امیر محمد لاجوردی * حروفچین : نیرالسادات والاتبار * امور مشترکین : محمدرضا اصغری لیتو گرافی و چاپ : مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 962 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 فرهنگنامه ی تصویری کودکان کتاب در مجله جلد بیست و چهارم فهرست مطالب کتاب در مجله * I مثل Iron ago (عصر آهن) *I مثل Iron , Steel (آهن وفولاد) * I مثل Islam (اسلام) * J مثل Japan (ژاپن) * K مثل King (مارتین لوتر کینگ) * . . .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 2