مجله کودک 302 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند حضرت امام (س) ، هیچوقت از بچه های خود نمی پرسیدند که کجا بودید ، تا اگر آنها نمی خواستند بگویند ، مجبور به دروغ گفتن نشوند ، حتی وقتی بچه ها می گفتند : "می خواهیم برویم ." ممکن بود که یک بار بگویند : چرا ؟ بمان ! یکی ازدختران حضرت امام (س) نقل می کند؛ رفتار ایشان به گونه ای بود که آن قدر که می خواستیم بمانیم ، می ماندیم . به یادم هست که اگر من از بیرون به خانه می آمدم ، از من نمی پرسیدند کجا بودی ؟ و اگر می خواستم از خدمتشان مرخص شوم ، نمی گفتند کجا می روی ، بلکه می فرمودند : اگر می توانی بمان به طور کلی ، حضرت امام خیلی به بچه ها آزادی می دادند و می گفتند : بگذارید بریزند ، بزنند ، کثیف کنند ، ول کنید ، بچه باید همینطور باشد . به بچه های بزرگتر هم نصیحت نمی کردند ، در و اقع ، خودشان سرمشق عملی بچه ا بودند ایاشن به نوه هایشان هم همین اندازه آزادی می دادند . وقتی نوه ها دورشان جمع عصر آهن ازهزار سالی پیش از میلاد مسیح (ع) شروع می شود مردمان خاورمیانه و یونان باستان اولین کسانی هستند که فنون مربوط به ذوب ، استخراج و شکل دهی به آهن را یاد گرفتند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 4