مجله کودک 302 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 9

عمه زهرا که دیگر داشت کلافه می شد گفت : "باشه ، بپرس ، ولی قول بده آخرین سوالات باشه . ناسلامتی من باید بروم ناهار درست کنم ." گفتم : "آقا جون گفت اون آقاهه میخواهد بیاد مالشو پاک کنه . این یعنی چه ؟" عمه زهرا که تا آن موقع از دستم کلافه بود ، ناگهان آرام شد و گفت : "خب ، این شد یه سوالخوب ، حالا بشین و خوب به حرفام گوش کن ." تعجب کردم که عمه زهرا چطوری یکدفعه حوصله ی حرف زدن پیدا کرد . اما کمی که فرک کردم ، فهمیدم چون قرار بود چیز تازه ای یاد بگیرم . عمه زهرا هم حوصله به خرج می داد درست مثل آقاجون که هروقت سوال خوبی ازش می پرسیدم . با علاقه جواب می داد آن روز ، عمه زهرا خیی با من حرف زد وجواب سوالم را به خوبی داد . خلاصه ی حرفهای عمه زهرا این بود : "مال وثروتی که در دست انسان هاست . درحقیقت متعلق به خداوند است . اوست که همه ی این نعمت ها را یه ما داده اسصت پس یک مسلمان باید علاوه بر استفاده ی شخصی از درآمدهایش ، بخش از آن را هم به صاحب اصلی اش برگرداند . جانشین خدا بر روی زمین ، پیغمبر 0ص) است و بعد ازیشان دوازده امام معصوم(ع) که خمگی جانشین پیامبرند . اما در زمان غیبت آخرین امام ، جانشینان آن حضرت ، عالمان دین هستند که به مقام اجتهاد رسیده باشند . یعنی آن قدر علم و تقوا داشته باشند که بتوانند احکام دین را به مسلمانان بیاموزند در یک جامعه ی اسلامی ، همه ی مسلمانان وظیفه دارند ، بخشی از مال خود را - که البته اضافه برمصرف سالیانه ی آنهاست - به عنوان سهمامام ، در اختیار مجتهد عادل قرار دهند .مجتهد عادل هم ، آن مال را در اموری که رضایت خدا در آن باشد ، صرف می کنند . مثلا اداره ی حوزه های علمیه که در آن ، طلبه ها درس دین می خوانند ، یا کمک به عمران و آبدی شهرها و روستاهای محروم ، یا حتی فرستادن کمک به محرومان کشورهای دور که تحت ظلم وسختی هستند . یه این ترتیب ، بخشی از اموال مسلمانان ثروتمند صرف امور جامعه ی اسلامی می شود که سودش به همه ی مسلمانان می رسداین اصطلاح هم که می گویند فلانی می خواهد مالش را پاک کند . یعنی امانت الهی را ادا کند وسهمی را که خداوند مقرر کرده ، بپردازد . راستی اگر همه این کار را به درستی انجام دهند ، هیچ مشکلی در جامعه ی اسلامی باقی نمی ماند ." (ادامه دارد) درمرحله ی بعد از اکسیژن دهی ، ماده مذاب درمرحله ی "نورد" قرار می گیرد تا به شکل ورقه های فولاد درآید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 9