مجله کودک 302 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 22

کشتی "سومو" کشتی و ورزش ملی ژاپنی هاست . ورزشکاران این کشتی باید از وزن زیادی برخوردار باشند . تماشای مسابقات سومو در تلویزیون ژاپن ، یکی از تفریحات مردم این کشور به حساب می آید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 22