مجله کودک 302 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 25

جدول مستطیل در مستطیل افقی 1- نامی دخترانه به معنای قضه و داستان 2- متضاد "برون " یا همان "بیرون" 3- دوست ورفیق- از جدایی ها شکایت می کند ! 4- حیوانی شبیه گوسفند با ریش دراز وشاخ که کوهی آن هم وجود دارد - دندان فیل ! 5- خاک گیاه 6- ملت و انسان ها عمودی 1- کسی که علم ادب می داند و با فرهنگ است 2- گاهی با "فرود" و "نشیب" همراه می شود وبه معنای بلندی است (معنای متضاد نشیب رادارد) 3- جشن ومهمانی - ناشنوا 4- اشاره به دور - چوبی که در اثر سوختن ، بوی خوشی می دهد 5- پشیمان 6- سبزی مورد علاقه ی خرگوش ها . قبل از توکیو ، شهر "نارا" مهمترین مرکز این کشوربه شمار می رفت . قرن ها پیش این شهر مرکز ژاپن بود واینک بناهای آیین بودایی درآن واقع است ژاپنی ها پیرو آیین بودا و آیین "شینتو" هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 25