مجله کودک 302 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 36

فرشاد آقایی کارتون از ابتدا تا کنون بچه ها با کارتون ها بزرگ می شوند و بزرگترها کلی خاطره از کارتون هایی که دیده اند ، دارند امروزه هنر کارتون سازی یا انیمیشن بخش مهمی از هنر گرافیک رایانه ای را در سینما تشکیل می دهد . از این شماره می خواهیم شما را با کارتون های مهم که بسیاری از آنها را دیده اید؛ بیشتر آشنا کنیم . سیاهان ، دومین گروه جمعیتی آمیکا به حساب می آیند که تا قبل از اقدامات مارتین لوترکینگ ، از بی عدالتی و تبعیض زیادی رنج می بردند . در دهه ی 50 میلادی ، فعالیت های کینگ وسایر جمعیت های طرفدار سیاهان باعث شد . تا تغییراتی در قوانین ظالمانه ی آمریکا داده شود و به سیاه پوستان حق شرکت در انتخابات و بعضی حقوق دیگر داده شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 36