مجله کودک 302 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 38

بیایید نقاشی کنیم فضانورد فضانوردان برای زندگی در فضا به لباس و تجهیزات مخصوصی نیاز دارند . این لباس و تجهیزات کار ما را برای نقاشی کردن فضانوردان راحت می کند زیرا دیگر نیاز به چهره پردازی دقیق نداریم . ** سر و بدن را به ترتیب با یک دایره وطرحی مانند شکل رسم می کنیم . ** در یک طرح ذوزنقه ای که به طرح های اولیه اضافه می کنیم قرار است حالت دست فضانورد را رسم کنیم . یا خطوطی ، جای پاهای فضانورد را هم معلوم می کنیم . ** یک دایره ی در داخل طرح سر رسم می کنیم تا شیشه ی جلوی کاهخود فضانورد را نقاشی کرده باشیم . نقاشی پاهای فضانورد را هم داخل طرح های رسم شده انجام می دهیم ، یک لوله ی اکسیژن هم به تنه ی فضانورد وصل می کنیم . مارتین لوترکینگ رهبر سیاه پوستان آمریکا در سال 1967 میلادی توسط سفید پوستان افراطی ، ترور شد اما افکار عدالت طلبانه و آزادیخواهانه ی او همچنان در جامعه ی سیاهان آمریکا وجود دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 38