مجله کودک 302 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 39

** خطوط دیگری برای نشان دادن حالت لباس به نقاشی اضافه می کنیم و شروع به مشکی کردن خطوط اصل نقاشی می کنیم . ** نقاشی انگشتان فضانورد که داخل دستکش مخصوص قرار دارند را مانند شکل انجام می دهیم خطوطی نیز به عنوان تجهیزات لباس فضانورد به نقاشی خود اضافه می کنیم . ** خط های اضافه وکمکی را پاک می کنیم و پس از طراحی جزئیات نقاشی (مانند دکمه ها) ، خط های اصلی را مشکی می کنیم . ** نقاشی فضانورد ما با استفاده از روش سایه - روشن چنین حالت و بعدی پیدا کرده است . K مثل Kite (بادبادک و گلایدر) : پرواز بادبادک درآسمان به هیچ ماشین یا موتور محرکی نیاز ندارد و یکی از تفریحات انسان به شمار می رود . چینی های باستان بیش از سه هزار سال پیش به پرواز بادبادک به شکل های مختلف می پرداختند "مار کوپولو" جهانگرد معروف اروپایی ، ساخت و پرواز بادبادک را از چینی ها فرا گرفت و آن را به اروپا برد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 39