مجله کودک 302 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 43

"گلایدر" ازپارچه ومیله های سبک ساخته می شود . طرح گلایدر به صورت دلتا یا سه گوش است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 43