مجله کودک 309 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 15

خیلی بلندی گریه می کردیم . صدای من از صدای نی نی هم بلندتر شده بود که یکدفعه در باز شد و مامان آمد توی اتاق . ما را که دید زنبیل خریدها از توی دستش افتاد و فوری دوید و نی نی را بغل کرد . اما من سنگین بودم و او نمی توانست بغلم کند . من وقتی مامان را دیدم خیالم راحت شد و گریه ام بند آمد نی نی هم چند لحظه بعد ساکت شد . آخر مامان قنداقش را عوض کرده بود و حالا جایش خیس نبود . نی نی کمی شیر خورد و دوباره خوابید . می خواستم تلویزیون تماشا کنم اما برنامه ی کودک تمام شده بود . من هم کنار نی نی دراز کشیدم . بعد از آن همه گریه یک خواب راحت چه کیفی داشت . « ادامه دارد » 3- هر بازوی اختاپوس شامل دو بادکش قوی در طرفین بازو است که به تعداد زیاد در زیر بازو قرار دارند . بادکش ها برای چسبیدن حیوان به صخره های زیر اقیانوس استفاده می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 15