مجله کودک 319 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 17

3- قایق یا کشتی های سفر تفریحی دریایی که برای حمل و نقل جهانگردان و مسافران استفاده می شود . 4- قایق ماهیگیری یا کشتی صیادی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 17