مجله کودک 390 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 34

«پدر جان، من خیلی دوست دارم که همیشه چند پرنده را در کنارم داشته باشم. اگر ممکن است ، شما چند قفس برایم تهیه کرد تا بتوانم چند تایی از آنها ا د اتاقم نگه داری کنم و از دیدنشان لذت ببرم!» پدر نگاهی به مادر کرد و پس از چند دقیقه سکوت گفت: « فکر خوبی است، ولی یک شرط دارد!» گلناز پرسید: « چه شرطی؟ » پدر گفت: « من فردا برایت چند قفس می خرم. اما تو هم تمام روز را در اتاق خودت بمانی و اجازه بدهی مادرت در آنجا به تو غذا بدهد و عصر هم برای بازی، با دوستانت نروی .... خلاصه یک روز کامل را در اتاقت بمانی.» گلنار با تعجب گفت: « پدر جان ، مگر من کار بدی کرده ام که باید یک روز را در اتاقم زندانی باشم؟» Ÿ موضوع تمبر: نمایی از ساختمان در یوگسلاوی Ÿ قیمت : 2 واحد Ÿ سال انتشار: 1968

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 34