مجله کودک 397 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 13

از کجا و چگونه شروع کردهاند؟ ساختن یک کیت ساده الکترونیکی میتواند مانند دری باشد برای ورد به دنیای بزرگ الکترونیک. · ساختن یک کیت الکترونیکی تا چهقدر به مهارت نیاز دارد؟ و برای ساختن آنها به چه وسایل و امکاناتی نیاز است؟ از آنجا که یکی از اهداف عرضه این قبیل کیتها جنبه آموزش الکترونیک در حین ساخخت یک مدار است برای ساخت اغلب آنها نیاز به مدرک یا تحصیلات فنی خاصی ندارید و تنها علاقه هر فرد به الکترونیک کافی است. سن و سال خاصی ندارد و هر کس میتواند متناس با سن خود اقدام به ساخت یکی از آنها کند. مشتریهای ما زا دانشآموزان دبستان هستند تا افراد بزرگسال. همچنین برای ساخت یک کیت الکترونیکی نیازی به امکانات خاص نیست و به راحتی و در هر جا قابل ساخته شدن است چرا که تمامی لوازم و قطعات مورد نیاز در بستهبندیهر کیت الکترونیکی جمعآوری شده و تنها با داشتن یک هویه میتوان اقدام به مونتاژ مداران کرد. در بستههای کیتهایی که عرضه میشود غیر از قطعات الکترونیکی مورد لزوم و اصلی دستگاه، حتی قطعات بریده شده سیم و پیچ و مهره و واشر و سیم لحیم هم قرار داده شده و شخصی که کیت را میسازد به چیز دیگری نیاز پیدا نمیکند. · با توجّه به تنوع قطعات الکترونیک، امکان اشتباه وصل کردن قطعات به یکدیگر نیاز نیست؟ هر کیت دارای یک جزوه کامل راهنماست. در این جزوهها آشنایی با قطعات، نحوه به هم متصل کردن آنها، روش لحیمکاری و طرز ساختن و آزمایش و به کارگیری دستگاه شرح داده شده است. جزوهها مصور و با زبانی ساده به بیان تمامی مطالب و نکات مورد نیاز سازنده کیت میپردازد. موضوع تمبر: چهره شخصیت آفریقای جنوبی قیمت: 6 واحد سال انتشار: ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 13