مجله کودک 397 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 14

همچنین برای اینکه بتوان اطاعات خوبی درباره کار دستگاه پیدا کنیم بخشی در این جزوهها با عنوان آشنایی با تئوری مدار وجود دارد که با مطالعه آن میتوانیم بفهمیم که دستگاهمان چگونه کار میکند. اگر رادیویی را میسازیم بفهمیم که چگونه امواج را دریافت و تقویت و در نهایت از طریق بلندگو پخش میکند و یا اگر مثلاً یک چشمکزن ده لامپی میسازیم بفهمیم که چرا این ده عدد چراغ یکی پس از دیگری و یا به ترتیبی از پیش تعیین شده شروع به چشمکزدن میکنند. · با تمام اینها امّا باز هم ممکن است که بعضی از ما نتواانیم در ساخت یک کیت الکترونیکی موفق باشیم؟ فرض بر این است که سازنده کیت شخصی تازهکار است و به همین علّت جزوههای راهنما به گونهای تهیه شده که قدم به قدم همراه اوست. چنانچه باز هم و به هر علّت فردی در کارش ناموفق بود، هر جزو دارای بخشی تحت عنوان عیبیابی است که به کمک آن میتواند به رفع عیب دستگاهش بپردازد. حتی اگر بعد از این مرحله هم باز موفق به راهاندازی دستگاهش نشد میتواند با قسمت خدمات پس از فروش تماس گرفته و راهنمایی بخواهد. در نهایت اگر باز هم مشکلی وجود داشت میتواند دستگاه معیوب را پیش ما بیاورد و ما خود را موظف میدانیم در حضور خودش اقدام به رفع عیب از دستگاهش کنیم و اشکالات کاری وی در ساخت کیت را نیز به او اطلاع دهیم تا بداند که به چه علّت دستگاهش کار نمیکرده است. تمام سعی ما حفظ ارتباط با علاقهمندان به الکترونیک است و آنها را تا موفقیت کامل در ساخت کیتشان تنها نمیگذاریم. موضوع تمبر: چهره شخصیت آفریقای جنوبی قیمت: یک واحد سال انتشار: 1908

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 14