مجله کودک 397 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 18

در نگاه مهربان او میشد از گلها حمایت کرد در خم ابروی او میشد از بهار گل حکایت کرد موضوع تمبر: لباس سنتی سفید پوستان آفریقای جنوبی قیمت: 16 واحد سال انتشار: 1988

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 18