مجله کودک 397 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 19

دشمنان قسم خوردهی انسان بیماریها دستبردار از سر آدمی نیستند. امروز آنفلوانزای نوع جدید و ایدز و در گذشته طاعون و وبا و آبله و... تاریخ زندگی انسانها نشان میدهد که همیشه نبردی همیشگی بین انسانها از یک سو و انواع بیماریها از سوی دیگر بوده است. در صفحه دانش دوست این شماره میخواهیم نگاهی سریع بکنیم به دشمنان قسمخوردهی بهداشت و سلامت انسان در طول تاریخ. موضوع تمبر: نقاشی اجتماعی آفریقای جنوبی قیمت: 50 واحد سال انتشار: 1972

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 19