مجله کودک 397 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 21

جدول مربع پایهدار افقی 1. برای قطع کردن درخت از آن استفاده میکنند. 2. اشاره به دور. 3. مونس و همراه. 4. عدد نخست- تاقچه در قدیم را میگفتند. 5. من و شما. 6. درخت لرزان! 7. سخن صریح و بیپرده. 8. غریبه نیست. 9. منقار پرنده. عمودی 1. درسی که با گذشت زمان سر و کار دارد. 2. ریشه و پایه- قسمتی از پا. 3. در آش رشته و آشهای دیگر میریزند و بهتر است قبل از مصرف بجوشانند. 4. طول عمر را با آن میسنجند. مایهی حیات. 5. مساوی و برابر- آهستهی خودمانی. 6. آخرین ماه سال هجری شمسی. موضوع تمبر: تصویر هنری آفریقای جنوبی قیمت: 25 واحد سال انتشار: 1990

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 21