مجله کودک 397 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 28

سفر پر است از غذا چایی و نان لواس سنگک گرم و پیاز بربری و ظرف آش **** سفره پر است از غذا چایی داغ، آبجوش! دستهی مهمان رسید زنگ در آمد به گوش **** موقع افطار شد لحظهی راز و نیاز باز هم امروز شد وقت اذان و نماز موضوع تمبر: جمهوری لبنان (پست هوایی) قیمت: 75 صدم واحد سال انتشار: 1928

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 28