مجله کودک 397 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 39

ماهی دلقک ماهی دلقک در آبهای آزاد زندگی میکند. مناطق گرم زیستگاه این ماهی است. غذای این ماهی انواع جانداران کوچک است. کرمها، سخت پوستان کوچک و گیاهان از جمله غذاهای این ماهی هستند. رنگارنگ بودن پوست ماهی باعث شده است تا به آن نام دلقک را بدهند. همین ویژگی سبب شده که ماهی دلقک در آکواریم جای بگیرد. با یک مستطیل 8 خانه نقاشی خود را آغاز میکنیم داخل مستطیل طرحی بیضی شکل را نقاشی میکنیم. باله و دوم ماهی را به طرح اولیه خود اضافه میکنیم. موضوع تمبر: ارتش عراق قیمت: 20 واحد سال انتشار: 1967

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 39