مجله کودک 397 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 43

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1388 هزینه پست جهت مشترکین شهرستانها با پست عادی هر نسخه 000/1 ریال هزینه پست جهت مشترکین تهران با پست عادی هر نسخه 500 ریال هزینه پست جهت مشترکین تهران و یا شهرستانها با پست سفارشی 000/8 ریال مبلغ اشتراک رابه حساب بانک صادرات (سپهر) به شماره 0102070538002 واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، چهارراه حافظ، پلاک 886 امور مشترکین مجله «دوست» ارسال فرمایید قابل توجه متقاضیان خارج از کشور اگر تمایل دارید برای دوستانتان در خارج از کشور اشتراک مجله بگیرید، فقط کافی است که با واحد اشتراک و توزیع مجله دوست تماس بگیرید. نشانی: تهران- صندوق پستی 3563-14155 توزیع و امور مشترکین، محمد رضا ملازاده فکس: 66712211 تلفن: 66706833 واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما است. فرم اشتراک: نام:.................................نام خانوادگی:.......................................... تاریخ تولد: / / 13 میزان تحصیلات:................... نشانی:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................کدپستی:........................................تلفن.......................................... شروع اشتراک از شماره:................تا شماره..................................... امضا موضوع تمبر: منظره طبیعی سوریه قیمت: یک چهارم واحد سال انتشار: 1934

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 43