مجله کودک 405 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 405 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند وقت نماز است شهید سرلشکر صیاد شیرازی که از فرماندهان دفاع مقدس بود در خاطرات خود نقل می کند؛ در یکی از جلسه های نظامی که درخدمت حضرت امام (س) بودیم، حضرت آیت ا... خامنه ای به عنوان رئیس جمهور وقت آقای هاشیم رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس ، فرماندهان سپاه و دیگر نیروها نیز حضور داشتند و من هم به عنوان فرمانده نیروی زمینی حضور داشتم . جلسه در اتاق کوچک امام تشکیل شد . ایشان بر روی مبل نشسته بودند و ما در برابرشان بر روی زمین حلقه زده ونشسته بودیم. نمی دانم که نوبت گزارش کدام یک از ما بود که امام ناگهان از اتاق خارج شدند . برخورد امام برای ما بسیار تکان دهنده بود. فرد گزارش دهنده نتوانست جلمه ی ناتمام خود را تمام کند ، زیرا مات و Ÿ موضع تمبر : چهره شخصیت سنگاپور (مستعمره کمپانی هند شرقی انگلستان) Ÿ قیمت : ده واحد Ÿ سال انتشار: 1920

مجلات دوست کودکانمجله کودک 405صفحه 4