مجله کودک 459 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 13

عینیترینش این است که او چهره زشتی داشته است اما من آدم خوشتیپی هستم! Õ لطفاً یک مقدار از خودتان تعریف کنید! تعریف نبود. حقیقت بود. البته منظور فقط چهره ظاهری است وگرنه سقراط فیلسوف بزرگی بوده است. به هر حال سقراط چهره ظاهری چندان خوبی نداشته است. از دیگر فرقهای من و سقراط میتوان به همسرمان اشاره کرد که همسر او بد اخلاق و همسر من بسیار مهربان است تا آنجا که من آغاز زندگی مشترک با او را تولد دوبارهام میدانم. Õ عجب. اگر به حرف «ز» در لغتنامه دهخدا مراجعه کنید میبینید که درباره زن بد اخلاق سقراط مطلبی نوشته شده است. از بد اخلاقی همسر سقراط داستانی برایتان بگویم که گویا یک روز وقتی سقراط در حال مباحثه با شاگردانش بوده، زنش یک ظرف آب را خالی میکند روی سر سقراط، آن هم جلوی چشم شاگردانش. شاگردان علت عکسالعمل نشان ندادن سقراط را میپرسند و سقراط در جواب میگوید که نتیجه غریدن رعد و جهیدن برق، برف و باران است. Õ اگر شما هم همواره چند شاگرد به خانهتان ببرید و هر روز ساعتها به بحث کردن بپردازید شاید خانم شما هم رعد و برقی شود و با یک تشت آب پشت سرتان ظاهر شود. بله خب، احتمالاً من هم یک دوش خواهم گرفت و حتی ممکن است که سرم، ضربهای جانانه نیز از خود آن تشت نوش جان کند! امروزه شرایط و شکل زندگی تغییرات بسیاری کرده است. امروزه دیگر راه فراگرفتن فلسفه مثلاً جمع شدن در جایی و بحث فلسفی کردن نیست. امروزه تحصیل در رشته فلسفه در دانشگاه از راههای فراگیری فلسفه است. Õ ضمن اینکه اکنون در بسیاری از نقاط جهان صحبتها و فعالیتهایی در مورد وارد شدن فلسفه به مدارس صورت میگیرد. بله، هیچ نیازی نیست که ذهنی فلسفی به کودکان بخشید چرا که آنها خودشان چنین چیزی را دارند. صحبت از ایجاد زمینههایی مناسب برای پرورش این ذهنیتهاست. Õ نام گل: ویلم سورد Õ ارتفاع: 25 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اوایل بهار Õ سال پیدایش: 1930

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 13