مجله کودک 459 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 14

هفته گذشته برایتان نوشتم که چگونه ویروسها و کرمهای رایانهای، دستگاههای رایانهای را آلوده میکنند و آنها را از کار میاندازند. این هفته میخواهم شما را با راههای مقابله با این آلودهکنندهها آشنا کنم. مهندس قاسمخانی رایانهها هم مریض میشوند آنتی ویروسها برنامههای ضد ویروس، یکی از مهمترین راههای مقابله با ویروسهای رایانهای است. بیت دیفندر، کسپراسکی، نورتون و نود 32، معتبرترین و شناختهشدهترین برنامههای ضد ویروس جهان هستند. قدرتمند و کم مصرف ضد ویروس بیت دیفندر، یکی از قدرتمندترین نرمافزارهای ضد ویروسی جهان است. بیت دیفندر به سرعت ویروسها را پیدا میکند و در همان حال از سخت افزار سیستم کمتر استفاده میکند. علاوه بر این به سرعت خود را به روز میکند. Õ نام گل: مونته کارلو Õ ارتفاع: 30 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اوایل بهار Õ سال پیدایش: 1955

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 14