مجله کودک 459 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 15

مبارزه با دنیای زیرزمینی کسپراسکی با تلاش متخصصان خود، همهی توان خود را برای مبارزه با ویروسها و دنیای زیرزمینی آنها گذاشته است. آزمایشگاه کسپراسکی به صورت شبانهروزی در حال تلاش برای رویارویی با خطرات دنیای ارتباطات و اینترنت است. یک انتخاب قدیمی نورتون، نام یک آنتیویروس سابقهدار و قدیمی است که به تازگی با تغییراتی که در برنامههای خود ایجاد کرده است به ضد ویروسی سریع، قدرتمند و آماده برای مبارزه تبدیل شده است. از بین برنده همهی تهدیدات نود 32 یا با نام دقیقتر 32 ESET nod، بهطور خودکار تهدیدات رایج در دنیای رایانه را با سرعت و بدون دخالت کاربر شناسایی و خنثی میکند. امنیت این نرمافزار ضد ویروسی هم بسیار بالاست و هم سرعت سیستم رایانه را کم نمیکند. Õ نام گل: پیچ بلوسوم Õ ارتفاع: 25 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اوایل بهار Õ سال پیدایش: 1890

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 15