مجله کودک 459 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 21

Õ نام گل: برنینگ هارت Õ ارتفاع: 55 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواسط بهار Õ سال پیدایش: 1991

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 21