مجله کودک 459 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 23

Õ نام گل: بلاشینگ لیدی Õ ارتفاع: 75 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1991

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 23