مجله کودک 459 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 24

جدول مستطیل 80 خانهای افقی 1.حرارت بالای بدن- ریشه و پایه. 2.متضاد گرم- از پرندگان شکاری. 3.وسیلهی حمل و نقل در روستاها- درجه حرارت. 4.مایهی حیات- جای پا بر روی زمین. 5.ذرات پراکنده بخار آب در هوا- هر 12 ماه را گویند. Õ نام گل: هالکرو Õ ارتفاع: 70 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1949

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 24