مجله کودک 459 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 25

6.روشنایی- مادر عرب. 7.طلا- مکان. 8.اشاره به نزدیک- همان «وال» است. 9.لاغر و ضعیف- قبیله و طایفه. 10. درخت انگور- الفبای موسیقی. عمودی 1.حیوان باوفا- ترازوی عرب. 2.سرود و نغمه- کوچک و خُرد. 3.ماه کامل- اسم و شهرت. 4.از شهرهای کشورمان- صورت و رخ. 5.صدای گوسفند- از آسمان میبارد. 6.در برابر نسیه- کلمهی تنبیه برای آگاهی و هشدار بهکار میرود. 7.فرمان و دستور- آرامش، ایمنی و آسودگی. 8.از اجزای آجیل که گاهی تلخ میشود و گاهی شیرین- مظهر لطافت و زیبایی که عمر آن کوتاه است. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول مستطیل 88 خانهای Õ نام گل: سوییت هارمونی Õ ارتفاع: 40 تا 45 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1944

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 25