مجله کودک 459 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 31

10 اختلاف بین این 2 تصویر به ظاهر شبیه 10 اختلاف وجود دارد. قلم بردار و اختلافها را علامت بزن. Õ نام گل: ژاکوئلین Õ ارتفاع: 70 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1958

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 31