مجله کودک 459 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 32

از مجموعه افسانهها و قصههای عامیانه، کتابی با عنوان «قصههای شب» توسط انتشارات بنفشه چاپ و منتشر شده است که به دو صورت 5 جلد جداگانه و 5 جلد در یک جلد در دسترس بچههای مقطع ابتدایی قرار دارد. قصههای این کتاب را میتوان برای بچههای 5 تا 7 ساله که هنوز نمیتوانند بخوانند و بنویسند به صورت قصهگویی یا بلندخوانی قرائت کرد. کتاب توسط «برادران گریم» نوشته شده و «سپیده خلیلی» نویسنده و مترجم توانای کودکان و نوجوانان آن را ترجمه کرده است. قصههای زیادی در این کتاب وجود دارد که همگی خواندنی و جذاب هستند. برای آشنایی بیشتر شما با این کتاب، قسمتی از قصهی «خواهش بیجا» را چاپ کردهایم که با هم میخوانیم. Õ نام گل: بالاد Õ ارتفاع: 55 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواسط بهار Õ سال پیدایش: 1953

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 32