مجله کودک 459 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 36

بچه حیوانات بزغاله به بچههای بز، بزغاله میگویند. وقتی یک بزغاله از مادرش متولد میشود، دقایقی بعد، میتواند روی پای خود بایستد، اما برای بزرگ شدن به مراقبتهای مادرش نیاز دارد. بزغالهها معمولاً معمولاً دوقلو به دنیا میآیند. دو طرح دایره و بیضی به همراه 4 خط منحنی ساده، شروع کار ما در طراحی بزغاله است. Õ نام گل: فنی فریل Õ ارتفاع: 45 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1972

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 36