مجله کودک 459 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 39

به روی آن سوار نمود و همراه آن اوج گرفت و گشتی در آسمان زد. ساختن هواپیماهای کاغذی چیزی است که احسان بسیار در آن تبحر پیدا کرده است، از بس که کاغذ تا کرده و ساخت انواع هواپیما را تجربه کرده است. هواپیماهایی که او می­سازد هر چند برای مدت ... کوتاهی. اما می­توانندخیلی نرم در آسمان پرواز کنند و دل احسان را نیز با خود به بالا ببرند. احسان بی­تاب روزی است که بتواند پرواز کند. سر او بسیاری از وقت­ها روبه بالاست. شنیدن صدای یک هواپیما کافی است تا اومدت­ها خط پرواز آن هواپیما را دنبال کند و آنقدر نگاهش کند تا از نظرش ناپدید شود. علی­رغم تصمیم اکیدی که احسان به خلبان شدن دارد اما هنوز در بعضی از مسائل دارای شک و دو دلی است. مثلاً او هنوز نتوانسته تصمیم بگیرد که آیا می­خواهد خلبان یک هواپیمای مسافربری باشد یا خلبان یک هواپیمای شکاری؟ آخر، اومعتقد است که هواپیمای شکاری به خاطر سرعت بسیار زیادی... Õ نام گل: همیلتون Õ ارتفاع: 65 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1974

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 39