مجله کودک 462 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 462 صفحه 18

حوصله کسی را ندارم! پدربزرگ نادر به تازگی بازنشسته شده است. او از آن زمان به بعد، از همه کس کناره میگیرد. پدر فاطمه هم از زمانی که نگران کار و وضع مالی خانواده شده است، احساس غم و تنهایی میکند. پدربزرگ نادر و پدر فاطمه ممکن است به بیماری «افسردگی» دچار شده باشند. افسردگی، نوعی بیماری است که هم روی ذهن و هم روی جسم افراد اثر میگذارد. بچهها هم ممکن است خدای نکرده به خاطر اختلافات خانوادگی پدر و مادر و جدایی آنها، دچار افسردگی شوند. در افسردگی، شخص افسرده از مردم کناره میگیرد. در فعالیتها شرکت نمیکند، از زندگی لذت نمیبرد، احساس غصه و غم سراپای وجودش را فرامیگیرد و حتی ناراحتیهای جسمی مثل بدخوابی، هضم نشدن غذا و درد به سراغش میآید. برادر یا خواهر بزرگتری که نگران استخدامنشدن در جایی هستند، افراد متأهلی که درگیری خانوادگی دارند، زنانی که احساسات خود را بیشتر بروز میدهند، ممکن است گالیله گالیلئو گالیلی (گالیله) در سال 1564 میلادی در شهر «پیزا» ایتالیا به دنیا آمد.او تحقیقات نجومی زیادی انجام داد که یکی از معروفترین آنها اختراع تلسکوپ است.او با تلسکوپ اختراعی خود، سیارات مشتری و ونوس را مشاهده کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 462صفحه 18