مجله کودک 468 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد روی جلد ویژه به عبارت روی تخته سیاه، در روی جلد دقت کنید. آیا میتوانید حروف این عبارت را در پشت جلد پیدا کنید؟ کدام حرفها در پشت جلد نبودند؟ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر­گر: حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء Õ عکس: امیر محمد لا جورد Õ حروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ :موسسه چاپ و نشر عروج نشانی :خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست قصه دوست ورزش دوست تصویر دوست کتاب کامل دوچرخه و موتورسیکلت جلد اول فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه اولین دوچرخهها اولین موتورسیکلتها مسابقات دوچرخهسواری .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 2