مجله کودک 468 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 13

دادن دو پدال یک ماشین کوچک فلزی و حرکت و چرخیدن به دور حوض آب. Õ از چه سالی در رشته اتومبیلرانی فعالیت میکنید؟ از سال 83 زیر نظر آقای ادبپرور به این رشته راه پیدا کردم. بعداً هم به صورت حرفهای زیر نظر آقای جعفری که دبیر و مسئول برگزاری مسابقات موتورسواری و اتومبیلرانی پیست کرج هستند فعالیتهایی داشتهام. Õ کارتینگها ماشینهای بامزهای هستند، آیا میتوان شخصاً یکی از آنها را خرید و با آن این طرف و آن طرف رفت؟ قیمت هر کدام از آنها چقدر است؟ به گمانم خرید یکی از آنها جیب پرپولی میخواهد! کارتینگها در مدلهای مختلف و بهطور کلی در دو مدل تفریحی و آموزشی و همچنین حرفهای ساخته میشوند و کسی که امکانش را داشته باشد میتواند هرکدام از آنها را شخصاً تهیه و برای موارد تفریحی، آموزشی، تمرین و مسابقه بهکار بگیرد. طبعاً قیمتهای متفاوتی هم دارند اما بهطور متوسط میتوان به مبلغی حدود ده میلیون تومان اشاره کرد. اما بههرحال و گذشته از جیب پرپول، افرادی که چنین ماشینهایی را خریداری میکنند باید از آنها فقط در پیست استفاده کنند و اجازه ندارند با آنها در سطح شهر تردد کنند. Õ با کارتینگها نمیشود در شهر تردد کرد؟ نه، هم ممنوع است و هم خطرآفرین. این ماشینها جثه کوچکی دارند و این خطر وجود دارد که دیگر رانندگان شما و وسیله نقلیهتان را به خوبی نبینند. به غیر از این، از آنجا که ارتفاع این ماشینها از سطح زمین بسیار کم است طبعاً باید در پیستهای کاملاً صاف و مسطح حرکت کنند و حرکت آنها روی سطح خیابانهایی که پستی و بلندیهایی دارد چندان امکانپذیر نیست. ادامه دارد موتورسیکلتهای تنبل اولیه، آنقدر کند حرکت میکردند که حوصله موتورسوار سر میرفت!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 13