مجله کودک 468 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 18

حمله و دفاع بدن ما بدن ما مورد علاقه بسیاری از جانداران کوچک و ذرهبینی است. وجود این جانداران کوچک در بدن ما، سبب ایجاد بیماری میشود. نام این جانداران کوچک «میکروب» است. میکروب به باکتری، ویروس، قارچهای کوچک و تکسلولیها گفته میشود. خوشبختانه همه میکروبها بیماری ایجاد نمیکنند، اما انواعی از آنها که برای ما بیماری و دردسر درست میکنند باعث میشوند تا دفاع بدن ما بر علیه آنها تلاش و فعالیت کند. نیروهای دفاعی بدن، حداقل به دو شکل از بدن ما محافظت میکنند: اول برخورد مستقیم گلبولهای سفید که سربازان دفاعی هستند. دومین شکل ، تولید و ترشح مادهای به نام «پادتن» بر علیه میکروبها. این کار دوم هم توسط گروه خاصی از گلبولهای سفید انجام میشود. * ابتدای مولکولهای پادتن که شکل Y انگلیسی دارند به وسیله گروه خاصی از گلبولهای سفید ساخته میشوند. سپس آنها با میکروبها و سم آنها برخورد میکنند. دایرههای زرد رنگ نشانه مواد خارجی و بیماریزا هستند. * هر پادتن Y شکل، میتواند به دو جایگاه در میکروب یا سم متصل شود. با این اتصال، میکروب غیرفعال میشود. در مرحله بعد، سلولهای دفاعی دیگری برای نابودکردن میکروب غیرفعال وارد عمل میشوند 1- محل زغال کک که سوخت موتور بود 2- ترمز که مستقیم با چرخ درگیر میشد 3- جعبه آتش یا بویلر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 18