مجله کودک 468 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 25

دوچرخههای مدرن امروزی براساس سرعت بیشتر و سبکی طراحی شدهاند. این دوچرخهها از الیاف کربن به جای فلز استفاده میکنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 25