مجله کودک 468 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 31

رنگآمیزی کنید مداد رنگی بردارید و خانههایی را که با نقطه مشخص شده، به دلخواه رنگآمیزی کنید. با این کار، تصویر مشخصتر خواهد شد. مسابقات موتورسیکلترانی بر روی برف و یخ، از دیگر انواع مسابقات موتورسیکلترانی است. لاستیک این موتورها با میخ مخصوصی پوشیده میشود تا کمتر سر بخورند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 31