مجله کودک 468 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 32

افسانههای قدیمی همیشه منبع خوبی برای نوشتن داستانها و قصهها هستند. کتاب «گنجشک خانه کاغذی» نیز براساس یک افسانه قدیمی نوشته شده است. این کار را «فاطمه بدر طالعی» انجام داده است و کتاب توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای بچههای سالهای دوم و سوم ابتدایی چاپ و منتشر شده است. با هم قسمتی از کتاب گنجشک خانه کاغذی را میخوانیم تا بیشتر با فضای داستان آشنا شویم. زانوبند از لوازم مهم و اصلی در مسابقات موتورسیکلترانی است. زیرا در انواعی از مسابقات نیاز به تغییر مسیر و پیچیدن وجود دارد که در این هنگام، زانو به زمین پیست برخورد میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 32