مجله کودک 468 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 35

ببُر!» عمو بُربُر پارچه را برداشت و به اندازهی تن گنجشک خانم برید. گنجشک خانم خوشحال شد. تند و سرحال رفت پیش عمودوزدوز. گفت: «عمودوزدوز! لطفی کن برام، پارچهمو بدوز!» عمودوزدوز نگاهی به گنجشک خانم کرد و نگاهی به پارچه کرد. بعد یک پیراهن سبزِ گُلگُلی خیلی قشنگ برای گنجشکخانم دوخت... می توانید داستان کامل را در کتاب که به بهای 600 تومان چاپ و منتشر شده است دنبال کنید و بخوانید. نوعی دوچرخه ساخته شده است که هم در آب و هم در روی زمین حرکت میکند! لاستیکهای این وسیله هنگام رفتن در آب، شناور میشود و دوچرخه با استفادهاز پدال، بر آب حرکت میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 35