مجله کودک 468 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 36

اسبها اسب نر از این شماره تا چند هفته آینده میخواهیم نقاشی کردن از اسبها را یادتان بدهیم. اسب نر اولین اسبی است که برای این کار انتخاب کردهایم. اسبهای نر، اسبهای مناسبی برای سوارکاری هستند و نسبت به سایر اسبها روحیه چالاکی و تهاجمی بیشتری دارند.  طرح اولیه اسب را با خطوط موزون و منحنی شکل انجام میدهیم.  حالا خطهای اضافی را پاک میکنیم و خطوط اصلی بدن و چهره اسب را تقویت میکنیم. سالها قبل سه سرباز انگلیسی سوار بر این دوچرخه 3نفره! فاصله

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 36