مجله کودک 487 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد بازی تفاوتها تصویر رو و پشت جلد به ظاهر شبیه هم هستند، اما با کمی دقت متوجهی 5 مورد اختلاف بین آنها خواهید شد. قلم بردارید و این اختلافها را علامت بزنید. Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست قصه دوست شعر دوست قصه دوست کتاب میوهها جلد اول فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه انگور سیب گلابی .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 2