مجله کودک 487 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 7

پیغمبر از او پرسید: «آهسته بگو، جانم طعم عسلت از چیست؟ هر چند که میدانم...»  زنبور جوابش داد: «چون نام تو میگویم گل میکند از نامت صد غنچه به کندویم  تا یاد تو را هر شب چون گل به بغل دارم هر صبح که برخیزم در سینه عسل دارم  از قند و شکر، بهتر خوشتر ز نبات است این طعم عسل از من نیست طعم صلوات است این...» «دوست» ، بعثت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) را تبریک و تهنیت عرض می نماید. انگور قرمز در دانهی خود دارای مادهای است که در کاهش التهابهای بدن موثر است و حتی از بیماری قلبی جلوگیری میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 7