مجله کودک 487 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 12

میشود به این علت است که عدسی یا آینه آن بزرگتر و در نتیجه قدرت نورگیری آن بیشتر است، اما اینکه میگویید بهتر و دارای بزرگنمایی بیشتر باید گفت بهتر چیزی است و بزرگنمایی بیشتر، چیزی دیگر. لزوماً به این معنی نیست که هر تلسکوپی که بزرگنمایی بیشتری داشته باشد حتماً بهتر هم هست. Õ چطور؟ هر تلسکوپی که قدرت بزرگنمایی بیشتری داشته باشد حتماً تلسکوپ بهتری نیست؟ ببینید، میتوان تلسکوپهایی ساخت که قدرت بزرگنمایی خیلی بالایی داشته باشند اما فقط این نیست. تلسکوپ با سه ویژگی مهم شناخته میشوند که در جواب سؤال قبلیتان هم به آنها اشاره کردم. همزمان با بزرگنمایی و یا حتی قبل از آن، ویژگیهایی چون میزان قدرت نورگیری و توان تفکیک از شاخصههای اصلی تلسکوپها هستند. در یک تعریف میتوانیم تلسکوپ را وسیله بدانیم که قدرت جمعآوری نور بیشتری نسبت به چشمان ما دارد. این خصوصیت باعث میشود که ستارگان کم نور و یا کهکشانها و سحابیهایی که نمیتوانیم آنها را با چشمانمان رویت کنیم قابل دیدن شوند. Õ بزرگنمایی هر تلسکوپ، ویژگیای است که به راحتی قابل درک است. درباره قدرت نورگیری آنها توضیح دهید. چشمان ما مردمکی دارند که در نور زیاد بسته و در نور وکم باز میشود و با باز و بسته شدن خود میزان ورود نور به درون چشم را کنترل میکند. در یک شب تاریک مردمک چشمان ما تا حد امکان بازخواهد شد اما حتی در این حالت قطر آن چیزی حدود نیم سانتیمتر خواهد بود. حالا به عنوان مثال تلسکوپی را در نظر بگیرید که دهانهای به قطر پنج سانتیمتر دارد، قطری حدود ده برابر قطر مردمک چشمان ما. به این فکر کنیم که این تلسکوپ توان دریافت چه میزان زیادی از نور را نسبت به چشمان ما داراست. طبعاً میزان جمعآوری نور هرچه بیشتر باشد قابلیت بهتری برای دیدن اجرام آسمانی کم نور فراهم میشود. Õ به عبارتی هرچه عدسی یا آینه یک تلسکوپ بزرگتر باشد میتواند نور بیشتری را جمعآوری کند. بله، اما اینطور هم نیست که بتوان این وسایل را به راحتی و در ابعاد خیلی بزرگ ساخت. محدودیتهای بسیاری از نظر علمی وجود دارد. البته دانش بشر برای گذشتن از چنین موانعی توانسته است راهحلهایی پیدا کند و در برخی موارد آدمها دست به ساخت وسایل سیب سیب یکی از معجزات طبیعت است که در آن موادی به نام «آنتی اکسیدان» وجود دارد. این ماده، میتواند موادی که در بدن ما به حالت زیان آور در گردش هستند را مهار کند و آنها را از بین ببرد. گفته میشود با خوردن یک سیب در روز از مراجعه به پزشک بینیاز میشوید پوست سیب دارای مادهای است که میتواند مواد سمی را از بدن بیرون کند. بنابراین بهتر است سیب با پوست مصرف شود. سیب قرمز شناختهشدهترین نوع سیب است که مقدار ماده آنتی اکسیدان آن بیشتر از سایر انواع سیبهاست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 12