مجله کودک 487 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 14

جدول مستطیل 48 خانهای افقی 1.میوهی نارس- بهترین دوست انسان. 2.به پا میکنند. 3.آببند. 4.ریشه و اساس. 5.آب راکد و لجنزار. 6.بچه- میوهی تابستانی. عمودی 1.بیم و ترس. 2.دندانههای روی لاستیک ماشین. 3.رنگ عرب- بالا آمدن آب دریا. 4.دریافتن، پی بردن. 5.دهان 6.درجه حرارت بالای بدن- بعضیها از آن کوه میسازند. 7.مخترع تلفن. 8.درخت مجنون! پاسخ جدول شماره گذشته: جدول 63 خانهای سیب سبز به سیب فرانسوی یا سیب ترش نیز معروف است. این سیب پوستی نسبتاً قطورتر از انواع دیگر سیب دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 14