مجله کودک 487 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 15

حدس بزن این شکل چیست؟ اگر نتوانستی حدس بزنی، کافی است قلم برداری و از نقطه 1 تا پایان 19 را به هم وصل کنی. پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: هشت پا تصویر ناقص سیبها در انواع دیگری از رنگها نیز دیده میشوند. رنگ نارنجی و قهوهای هم در سیب دیده شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 15